Hàm Yên họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công trình, dự án trên địa bàn huyện

Chiều ngày 31/5, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì hội nghị.

Đến ngày 28/5/2023, huyện Hàm Yên đã giải ngân được 20% kế hoạch. Trong đó: Vốn tỉnh quản lý giải ngân được 9,0%. Vốn di dân tái định cư giải ngân được 17%. Vốn huyện quản lý giải ngân được 23% so với kế hoạch. Vốn  chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân được 22% so với kế hoạch. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giải ngân được đạt 18% so với kế hoạch. Vốn tỉnh giao cho huyện quản lý giải ngân được 18,4% kế hoạch giao.

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả thực hiện các nội dung theo Thông báo Kết luận số 61 ngày 15/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tại hộ nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại, khó khăn trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBDN huyện nhấn mạnh: Về chỉ tiêu: phấn đấu 3 chương trình mục tiêu và đầu tư công đến ngày 13/6 phải giải ngân được 50% vốn năm 2022 chuyển sang và 40% vốn năm 2023. Đến 30/6 giải ngân được 60% vốn năm 2022 chuyển sang và 50% vốn năm 2023. Các cơ quan được giao làm chủ đầu tư phải chủ động trình thẩm định theo đúng thời gian đã quy định; Đối với nguồn vốn về dạy nghề phải đề xuất từng nội dung thực hiện; phối hợp tốt với cá cơ quan Thường trực 3 chương tình Mục tiêu quốc gia trong công tác đầu tư, đặc biệt là các nguồn vốn về mua sắm, đảm bảo đúng lộ trình, mục đích, đúng quy định của pháp luật./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục