Hàm Yên khơi dòng nội lực, phát triển bền vững

Tết đến xuân về, nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên tự hào trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2017. Kết quả đó nhờ những quyết định đúng đắn, triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đối với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của địa phương...

Sản phẩm chè VietGAP được trưng bày tại Hội nghị tổng kết Dự án TNSP huyện Hàm Yên năm 2017.

Ngay từ đầu năm 2017, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Với phương châm “Đoàn kết, quyết tâm, đổi mới, phát triển”, toàn Đảng bộ đã phát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua; đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Xác định “Phát triển sản xuất hàng hóa một số sản phẩm nông lâm nghiệp có lợi thế theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm” là 1 trong 2 nhiệm vụ trọng tâm, huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây giống, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Năm 2017, an ninh lương thực của huyện được đảm bảo với sản lượng đạt 53.744 tấn, đạt 100% kế hoạch. Toàn huyện trồng và chăm sóc 2.147 ha chè, 7.175 ha cam, 970,5 ha mía; duy trì và phát triển đàn trâu 15.549 con, đàn bò 3.547 con, đàn gia cầm 856.931 con, diện tích nuôi thả cá 559 ha với sản lượng thủy sản ước đạt 1.280 tấn.


Phụ nữ thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm (Hàm Yên) dệt khăn thổ cẩm.

Song song với phát triển nông nghiệp, huyện đẩy mạnh phát triển công nghiệp, các ngành dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch; tích cực thực hiện các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, các hoạt động quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương. Vì vậy, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện năm 2017 đạt 954,3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 6,7% so với năm 2016; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội đạt 1.480 tỷ đồng; thu hút trên 106.000 lượt khách du lịch; thu ngân sách nhà nước ước đạt 71 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. 

Huyện đã thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, xây dựng mới 92 công trình, với tổng mức đầu tư trên 113 tỷ đồng. Đặc biệt, Hàm Yên đã khơi dòng nội lực để đầu tư cho phát triển. Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đồng sức, đồng lòng thực hiện kiên cố hóa 22,3 km kênh mương, 16,65 km đường giao thông nội đồng, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, huyện có thêm xã Thái Hòa đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 3 xã.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Trong năm, toàn huyện đã giảm 1.685 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 28,47% xuống còn 23,34% vào cuối năm 2017; giải quyết việc làm mới cho 3.945 lao động, đạt 110,2% kế hoạch. Năm học 2016 -2017, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, 100% xã, thị trấn giữ vững phổ cập các bậc học.


Nông dân xã Tân Thành (Hàm Yên) chăm sóc chè VietGAP.

Theo đồng chí Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trước thềm năm mới 2018, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã đề ra những giải pháp, mục tiêu phù hợp, cụ thể tập trung triển khai các chương trình, đề án để thực hiện hiệu quả các lĩnh vực đột phá của tỉnh, của huyện. Huyện huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển. Huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong huyện. Huyện chuẩn bị các điều kiện làm điểm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trọng tâm là phát huy thương hiệu cam sành Hàm Yên, phát triển giống cam rải vụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với các hộ dân tích tụ đất đai trồng cam, xây dựng kho lạnh bảo quản cam, bảo đảm nâng cao giá trị cam sành. Huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục