Hàm Yên kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 23/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn năm 2020.

Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn huyện Hàm Yên là trên 238 tỷ đồng. Đến 20/10/2020 đã giải ngân được trên 165 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch. UBND huyện Hàm Yên đánh giá tiến độ triển khai một số công trình còn chậm so với yêu cầu đề ra. Kết quả giải ngân với nguồn vốn tỉnh quản lý cơ bản đạt yêu cầu. Một số nguồn vốn giải ngân còn thấp như vốn tỉnh phân cấp cho huyện đạt 55% kế hoạch, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 65% kế hoạch…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra một số nguyên nhân trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công như: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19; các chủ đầu tư là UBND các xã còn triển khai lúng túng trong công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng và do điều kiện thời tiết mưa nhiều, làm ảnh hưởng, chậm tiến độ thi công các công trình…

Để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công, huyện Hàm Yên đề nghị lãnh đạo các cơ quan, các ngành, xã, thị trấn thực hiện đạt chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Rà soát các chủ đầu tư tới từng công trình, đảm bảo thực hiện thanh toán vốn hết trong năm 2020; Thực hiện thanh toán vốn đầu tư theo từng tháng đảm bảo không tồn vốn; Hoàn chỉnh và nộp ngay quyết toán khi công trình đã nghiệm thu, bàn giao; các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra tiến độ theo tuần để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao./.

PV

Tin cùng chuyên mục