Hàm Yên nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông

Vụ đông năm nay, bên cạnh việc tập trung mở rộng diện tích sản xuất, các địa phương trên địa bàn huyện Hàm Yên đã chú trọng nâng cao giá trị kinh tế bằng các giống cây trồng phù hợp, đảm bảo cơ cấu, thời vụ, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nông dân.

Nhiều địa phương ở Hàm Yên lựa chọn gieo trồng cây Ngô trong vụ đông năm nay.

Toàn huyện đã thực hiện gieo trồng 948 ha ngô lấy hạt và ngô làm thức ăn gia súc, đạt 101% kế hoạch. Trong đó ngô trên đất ruộng 2 vụ lúa 648 ha và ngô soi bãi 300 ha. Cây rau đậu các loại đã thực hiện 243ha/174ha kế hoạch.

Thực tế cho thấy, nhờ tận dụng các quỹ đất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, luân canh, tăng vụ đạt hiệu quả đã và đang là hướng đi mang lại nguồn thu nhập đáng kể  trên đơn vị diện tích canh tác.

Năm nay huyện Hàm Yên tập trung phát triển sản xuất vụ đông theo hướng tái cơ cấu trồng trọt nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục chỉ đạo thâm canh các cây trồng truyền thống. Hướng dẫn nông dân gieo trồng các loại cây mầu theo phương án, kế hoạch của địa phương đề ra, nhất là tích cực chuyển đổi, bố trí các loại rau mầu ngắn ngày phù hợp với đồng đất của địa phương.

Mở rộng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tập trung bố trí cây trồng hợp lý, khoa học để chủ động quỹ đất, mở rộng diện tích canh tác 3 vụ/năm.

Từ việc đẩy mạnh sản xuất vụ đông đã góp phần đem lại hiệu quả, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân./.

PV

Tin cùng chuyên mục