Hàm Yên nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước.

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017. Vừa qua, Kho bạc nhà nước huyện Hàm Yên phối hợp với Chi cục thuế Hàm Yên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hàm Yên, tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Đại diện các bên tham gia ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước 2017.

Tại buổi ký kết, đại diện các bên đã nhất thống nhất phối hợp tổ chức thu ngân sách nhà nước bao gồm: Thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện Hàm Yên theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Các khoản thu  được tổ chức thực hiện theo nguyên tắc kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các cơ quan, đơn vị về số phải thu, số đã thu ngân sách nhà nước của người nộp thuế theo đúng quy định.

Đại diện các bên tham gia đã đi đến nhất trí một số biện pháp để thu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả tốt nhất gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chính sách, pháp luật về thuế. Thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị tham gia ký kết. Tăng cường công tác hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc kí kết thỏa thuận hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước từ các cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn huyện chủ động và dễ dàng hơn trong việc nộp ngân sách nhà nước theo quy định./.

PV

Tin cùng chuyên mục