Hàm Yên phấn đấu tạo việc làm mới cho trên 2.800 lao động.

Theo kế hoạch năm 2018 huyện Hàm Yên sẽ tạo việc làm mới cho trên 2.800 lao động trong các lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp, Thương mại, dịch vụ, lao động đi làm việc trong nước và xuất khẩu nước ngoài.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch  đã đề ra, huyện Hàm Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn  trên địa bàn tiếp tục phối hợp với các xã tổ chức các lớp dạy nghề hướng nghiệp cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, thuộc các xã vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển để thu hút nguồn lao động, tạo viêc làm tăng thu nhập cho người dân./.

PV

Tin cùng chuyên mục