Hàm Yên phát triển kinh tế rừng

Những năm qua, huyện Hàm Yên đã triển khai các cơ chế chính sách, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt là đưa những giống cây trồng hiệu quả kinh tế cao vào trong sản xuất, đặc biệt là cây keo lai mô. Từ việc đưa cây keo lai mô vào trồng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân ở Hàm Yên.


Cây keo nuôi cấy mô được người dân Hàm Yên trồng và rất phù hợp với thổ nhưỡng địa phương.

Trong mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, huyện Hàm Yên đã xác định 4 cây trồng chủ lực là cây cam, cây công nghiệp chè, cây mía và cây lâm nghiệp. Trên cơ sở xác định các mục tiêu này, huyện đã ưu tiên dành nguồn lực để tập trung quy hoạch nguồn quỹ đất, tạo cơ chế chính sách, nguồn vốn vay thông qua các chương trình, dự án của tỉnh để hỗ trợ nông dân, đặc biệt là hỗ trợ người trồng rừng đầu tư thâm canh, tăng năng suất, sản lượng của kinh tế lâm nghiệp.

Huyện cũng chú trọng chuyển đổi phương thức trồng cây lâm nghiệp thuần túy từ quảng canh sang trồng rừng thâm canh, với các loại giống cây có năng suất cao, chất lượng đảm bảo. Các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng bằng giống keo lai nuôi cấy mô, được hỗ trợ cây giống theo Nghị quyết số 03 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau một thời gian triển khai, cây keo lai mô đây cho kết quả là một trong những giống cây sinh trưởng và phát triển rất tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở huyện Hàm Yên. Trồng cây keo lai mô sẽ cho sản lượng gỗ cao hơn hẳn so với những loại keo râm hom thông thường.

Để nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, trong những năm qua, huyện Hàm Yên cũng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trồng rừng sản xuất theo kế hoạch và chỉ tiêu hàng năm.

Từ đầu năm 2018 đến nay toàn huyện đã tổ chức trồng mới được 2.600 ha rừng. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng tổ chức hướng dẫn nông dân khai thác những diện tích rừng nằm trong chu kỳ khai thác để đảm bảo cho việc trồng mới. Cùng với việc nâng cao giá trị từ kinh tế rừng, huyện Hàm Yên cũng chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững./.

PV

Tin cùng chuyên mục