Hàm Yên phòng chống sâu bệnh trên lúa xuân

Hiện nay, thời tiết nắng ấm thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Hàm Yên một số diện tích đã xuất hiện sâu bệnh gây hại trên cây lúa. Trước tình hình trên, ngành chức năng của huyện đang tích cực chỉ đạo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện bệnh kịp thời và phòng trừ triệt để nhằm góp phần bảo vệ, tăng năng suất lúa vụ xuân 2019.

Cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Hàm Yên hướng dẫn bà con cách phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện Hàm Yên gieo cấy gieo cấy 3.185 ha. Trong đó, giống lúa lai năng xuất chất lượng cao đạt 1.156 ha, giống lúa thuần 2.029 ha. Theo bà con nông dân, nhìn chung lúa phát triển tốt, tùy từng sứ đồng, lúa đang đẻ nhánh, một số diện tích đã ngậm đòng.

Để cây lúa sinh trưởng và  phát triển tốt, ngành chức năng của huyện Hàm Yên đã phân công cán bộ bám sát đồng ruộng, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa đang trong thời kỳ phát triển. Đồng thời theo dõi tình hình thời tiết để phòng trừ dịch bệnh hại lúa kịp thời.

Thời tiết hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, đây sẽ là điều kiện để sâu bệnh hại lúa tiếp tục phát sinh... Vì vậy, cùng với việc theo dõi tình hình phát triển, phát hiện sâu bệnh hại lúa, phun phòng kịp thời, huyện Hàm Yên cũng chỉ đạo các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng kịp thời cho bà con nông dân, chủ động phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa xuân./.

Minh Vương - Minh Lý

Tin cùng chuyên mục