Hàm Yên ra quân Tổng điều tra kinh tế đợt 2

Sáng ngày 1 tháng 7, tại hội trường UBND thị trấn Tân Yên, Chi cục Thống kê khu vực Chiêm Hoá – Hàm Yên đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II, năm 2021.

Tại buổi Lễ ra quân, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Hàm Yên và Giám sát viên cấp huyện, Điều tra viên thị trấn Tân Yên đã tuyên truyền mục đích, phương án, kế hoạch của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Các điều tra viên thị trấn Tân Yên ra quân điều tra kinh tế trên địa bàn.

Với các nhóm được điều tra trong giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Hàm Yên (từ ngày 1/7 đến 30/7 ): dự kiến điều tra khoảng 4.200 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 14 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp và điền thông tin vào phiếu điện tử.

Trong cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 2 trong năm 2021 này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế đã thực hiện việc rà soát địa bàn và các đơn vị thuộc đối tượng điều tra, thực hiện tốt khâu tập huấn để điều tra viên nắm vững nghiệp vụ, quy trình trong việc thu thập thông tin, đảm bảo chính xác khi triển khai.

Cuộc điều tra kinh tế tại từng địa phương, sẽ giúp cho nhà hoạch định chính sách của Đảng, nhà nước có căn cứ thực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp đối với từng nghành, lĩnh vực./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục