Hàm Yên tăng cường quản lý thu ngân sách

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường chống thất thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn và thu hồi nợ thuế là những giải pháp mà Chi cục Thuế huyện Hàm Yên đã thực hiện trong thời gian qua. Do vậy đến thời điểm ngày 20/5, thu ngân sách trên địa bàn huyện là hơn 32 tỷ đồng, đạt trên 40% dự toán năm 2019.

Cán bộ Chi cục Thuế Hàm Yên tuyên truyền chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

Hiện tại, thu từ doanh nghiệp địa phương đã vượt dự toán và có 4 khoản thu khác đạt trên 40% dự toán trở lên. Công tác thu những tháng đầu năm trên địa bàn huyện Hàm Yên đạt kết quả tốt có nhiều yếu tố, trong đó có việc ngành Thuế đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để họ nắm và thực hiện tốt các chính sách thuế mới có hiệu lực.

Cùng với việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên cũng đã phối hợp với các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện quản lý chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế và  thu hồi xử lý nợ thuế cũng được thực hiện ngay từ đầu năm. Để hoàn thành dự toán tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 là trên 77 tỷ đồng, hiện Chi cục Thuế huyện Hàm Yên đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quản lý thu, trong đó có việc đôn đốc nợ thuế và chống thất thu thuế.

Với những giải pháp tích cực, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên phấn đấu năm 2019 sẽ hoàn thành vượt dự toán thu và giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% trên tổng thu ngân sách./.

PV

Tin cùng chuyên mục