Hàm Yên tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Trong 2 ngày 11 và 12/9, huyện Hàm Yên đã tổ chức tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10-10-2017 của Bộ Tài chính cho hơn 200 người là cán bộ lãnh đạo; kế toán các đơn vị sự nghiệp, các trường học trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, giảng viên của Học viện Tài chính đã hướng dẫn các nội dung về: Chế độ kế toán hành chính ngân sách mới; xây dựng chế độ kế toán mới; hệ thống những điểm thay đổi; hướng dẫn cách thức hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; chuyển đổi số liệu từ chế độ kế toán cũ sang chế độ kế toán mới.

Bên cạnh đó, một số thay đổi của hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước cũng được đề cập tới tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn đã góp phần quan trọng giúp cho Thủ trưởng, kế toán các đơn vị nâng cao kiến thức, hiểu và thực hiện đúng những quy định mới về chế độ kế toán, từ đó đáp ứng được yêu cầu công việc quản lý ngân sách trên địa bàn huyện./.        

PV

Tin cùng chuyên mục