Hàm Yên tập trung thu ngân sách năm 2018

Thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2018, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên đã có nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản lý thu, trong 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 30 tỷ đồng, đạt 40% dự toán năm.

 

 

 

 

 

Các khoản thu đạt từ 35% kế hoạch trở lên là: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 105% dự toán của cả năm.


Có được kết quả đó cùng với việc kinh tế trên địa bàn huyện Hàm Yên phát triển, người kinh doanh làm ăn có hiệu quả đã tích cực nộp ngân sách thì phải kể đến những nỗ lực của của cơ quan thuế với những chính sách quản lý thu phù hợp, sát thực với điều kiện thực tế tại địa phương.


Từ đầu năm cơ quan Thuế đã phối hợp với các các cơ quan chuyên môn, các địa phương tham mưu tổ chức tốt việc đấu giá quyền sử dụng đất; Tổ chức công khai mức thuế khoán đến các hộ gia đình và hoàn thành việc thu thuế môn bài trong quý I.


Công tác cải cách hành chính thuế và tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được chú trọng đã giúp người nộp thuế nắm chắc các chính sách thuế mới có hiệu lực, thực hiện tốt việc kê khai, nộp thuế theo quy định.


Cùng với đó, các thủ tục hành chính thuế được cắt giảm cũng đã góp phần cắt giảm chi phí cho người nộp thuế.


Để hoàn thành dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 đạt 75 tỷ đồng, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế. Đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra chống gian lận thuế. Đẩy mạnh thu hồi nợ thuế nhằm giảm nợ thuế xuống dưới 5% theo quy định của Bộ Tài Chính./.

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục