Hàm Yên thu ngân sách đạt trên 90% dự toán

Năm 2017, huyện Hàm Yên được giao dự toán thu ngân sách trên 68 tỷ đồng, đến hết tháng 10 năm 2017 tổng thu ngân sách của huyện đạt trên 61 tỷ, đạt trên 90% dự toán.

Các khoản thu đạt cao là thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, thuê mặt nước. Công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Hàm Yên đạt kết quả tốt là do kinh tế trên địa bàn huyện có sự phát triển, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm ăn hiệu quả đã tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Hàm Yên tuyên truyền chính sách thuế cho Doanh nghiệp trên địa bàn (Ảnh:TQĐT)

Cùng với đó, ngành Thuế đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn trong việc rà soát, quản lý các nguồn thu. Với mục tiêu phấn đấu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Hàm Yên đạt 80 tỷ đồng, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên đang tập trung thực hiện việc thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, kịp thời thu nộp vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó, công tác xử lý nợ thuế cũng được chú trọng nhằm đưa số nợ thuế xuống dưới mức 5%./.

PV

Tin cùng chuyên mục