Hàm Yên thực hiện hỗ trợ cây giống trồng rừng chất lượng cao

Năm 2018, huyện Hàm Yên có diện tích đất lâm nghiệp đủ điều kiện để đưa vào trồng rừng theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cây giống chất lượng cao trên 175 ha. Hiện nay, Hạt Kiểm lâm huyện đang phối hợp với các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền cũng như giao cây giống đến tay người dân, đảm bảo cho kế hoạch trồng rừng đúng với khung thời vụ.

 

 

 

Vụ trồng rừng năm 2018, xã Yên Lâm đăng ký có trên 80 ha diện tích trồng rừng bằng giống chất lượng cao, trong đó có gần 9 ha diện tích cây keo lai mô, trên 70 ha diện tích cây keo tai tượng hạt. Cán bộ kiểm lâm đã hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc cây đảm bảo kỹ thuật.


Thực hiện nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cây giống chất lượng cao, huyện Hàm Yên đã rà roát diện tích đất trồng rừng đủ điều kiện để hỗ trợ cây giống. Trong quá trình rà soát, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tuyên truyền cho người dân về lợi ích cũng như hiệu quả của cây giống chất lượng cao. Nhờ đó người dân hiểu và tham gia đăng kí trồng rừng. Năm 2018, tổng diện tích đất lâm nghiệp đủ điều kiện để đưa vào trồng rừng chất lượng cao của huyện là trên 175 ha, với số lượng trên 300.000 cây giống, trong đó có trên 52 ha đăng ký trồng rừng bằng giống cây keo lai mô và trên 123 ha trồng bằng cây keo tai tượng hạt ngoại. Hiện nay cây giống đã được giao đến tay người dân.


Chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2021 nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao đời sống, thu nhập của người làm nghề rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục