Hàm Yên tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện.

Ngày 15/9, huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện. Đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên chủ trì hội nghị.

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và 9 tháng năm 2020, UBND huyện Hàm Yên đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện sang trụ sở Bưu điện huyện nhằm tăng tỷ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại cơ quan, đợn vị, thực hiện tinh giản biên chế đối với 45 công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

100% các ban, ngành, UBND huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành công việc. 13/13 cơ quan đơn vị thuộc huyện và 11/18 xã, thị trấn công bố hệ thống quản lý chất lượng theo quy định…

Trong 9 tháng đầu năm UBND huyện tiếp 73 lượt công dân, tiếp nhận 61 vụ việc, giảm 130 vụ việc so với năm 2019. Tiếp nhận 103 đơn thuộc các lĩnh vực, tăng 32 đơn so với cùng kỳ năm 2019.  Hiện đã giải quyết xong 96 đơn đạt 81%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính và tiếp công dân, giải quyết đơn thư của nhân dân…

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, cơ chế 1 cửa liên thông. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị  được thực hiện cơ chế 1 cửa. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục rà soát tập trung giải quyết các đơn của công dân tồn đọng, kéo dài, chưa giải quyết…

PV

Tin cùng chuyên mục