Hàm Yên tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Chiều ngày 17/5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện.

Cục Thống kê tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, cuộc tổng điều tra kinh tế tại huyện Hàm Yên đã thành công tốt đẹp. Hàm Yên đã hoàn thành trước thời hạn 10 ngày theo thời gian quy định Trong đó: Tổng số doanh nghiệp đã được điều tra là 159 doanh nghiệp. Đơn vị sự nghiệp được điều tra là 5 đơn vị, 10 đơn vị hiệp hội, 12 vị tôn giáo, và 1.301 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Bằng sự nỗ lực của các điều tra viên, Ban Chỉ đạo huyện, các xã thị trấn, cuộc tổng điều tra Kinh tế năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của cuộc tổng điều tra, đã góp phần vào kết quả, thành công của cuộc tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh và toàn quốc.

Qua điều tra đã góp phần cung cấp thông tin kinh tế phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trong những năm tới.

Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân.

Tại hội nghị Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang tặng giấy khen cho 1 tập thể 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của huyện Hàm Yên./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục