Hàm Yên: Tổng thu ngân sách đạt trên 94% dự toán

Bằng những giải pháp quản lý thu phù hợp, đến nay tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Hàm Yên đạt trên 75 tỷ đồng, vượt dự toán giao, trong đó số thu do ngành thuế quản lý là trên 67 tỷ đồng, đạt trên 94% dự toán. Đã có 7 khoản thu đã đạt trên 90% dự toán, trong đó có 4 khoản thu đã vượt dự toán.

Để có được kết quả đó, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên đã có nhiều giải pháp quản lý thu phù hợp được thực hiện ngay từ đầu năm như: Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc rà soát, quản lý các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn để lập bộ hồ sơ quản lý thu; thực hiện thu thuế môn bài dứt điểm trong quý I; tăng cường công tác cải cải cách hành chính thuế, thực hiện tốt việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, nâng cao nhận thức, ý thức cho người nộp thuế về việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế.

Bên cạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế và việc xử lý nợ thuế cũng đã được chú trọng.

Chi cục Thuế Hàm Yên đã rà soát và thực hiện việc cưỡng chế nợ thuế đối với những đơn vị nợ thuế kéo dài, đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế nhưng thực tế tình trạng nợ thuế vẫn cao vì vậy để hoàn thành dự toán của năm 2018 và đưa tỷ lệ nợ thuế về mức 5% theo quy định, trong thời gian còn lại của năm 2018, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên sẽ tăng cường công tác thu hồi nợ thuế, đồng thời thực hiện thu triệt để các ngồn thu phát sinh trên địa bàn vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó tập trung tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện nghiêm các quy định nộp ngân sách nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ thu năm 2018, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên cũng sẽ phối hợp với các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan trong việc rà soát đưa vào lập bộ hồ sơ quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện thu ngân sách năm 2019./.

PV

Tin cùng chuyên mục