Hàm Yên triển khai, nhân rộng mô hình khuyến nông mẫu

Thời gian qua, hệ thống khuyến nông của huyện Hàm Yên tham gia xây dựng một số loại mô hình cả trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, đã mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện Hàm Yên đã đăng ký xây dựng 16 mô hình khuyến nông để nhân ra diện rộng.

Mô hình trồng bưởi tại xã Đức Ninh.

Trong đó mô hình trồng và chăm sóc bưởi 1 mô hình; mô hình trồng mới, trồng lại chè giống mới 4 mô hình; 4 mô hình trồng bí vụ đông trên đất ruộng 2 vụ lúa; 1 mô hình trồng keo lai mô; 1 mô hình hướng dẫn đồng bào dân tộc Mông trồng vụ đông; 1 mô hình trồng lúa mới; 1 mô hình chăn nuôi gà thiến; 1 mô hình mía; 2 mô hình nông lâm kết hợp.

Mô hình khuyến nông là công cụ trình diễn các tiến bộ kỹ thuật mới, nhằm khuyến cáo nông dân học tập, áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình. Có nhiều loại mô hình khác nhau, tuy nhiên các mô hình có đặc trưng chung là hình mẫu tối ưu cho một giải pháp sản xuất, đại diện cho các vùng có điều kiện tương tự, nông dân có thể ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và phải có hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

Các mô hình, dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã được thực hiện đúng yêu cầu, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã chú trọng triển khai các mô hình áp dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao. Từ đó, huyện sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình, dự án, định hướng cho nông dân sản xuất theo hướng tập trung, có sự đổi mới về việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. 

Để các mô hình đạt hiệu quả và nhân ra diện rộng, hiện nay các cán bộ khuyến nông đã và đang tích cực hướng dẫn bà con nhân dân đưa các tiến bộ khoa học áp dụng vào mô hình, đồng thời hướng dẫn bà con chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng, góp phần phát triển kinh tế địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục