Hàm Yên triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm

Triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đang được huyện Hàm Yên tập trung thực hiện, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 8 sản phẩm theo chuỗi giá trị và mỗi xã có từ 1 đến 2 sản phẩm có thương hiệu, nhãn hiệu đạt hiệu quả kinh tế.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV

Tin cùng chuyên mục