Hàm Yên trồng mới trên 1.300 ha rừng

Từ đầu năm đến nay, huyện Hàm Yên đã trồng được 1.308 ha rừng. Trong đó, có 1.245ha rừng tập trung, đạt 90% kế hoạch năm. Các giống cây trồng chủ yếu là các giống keo tai tượng, keo lai, đặc biệt giống keo lai mô là một trong những cây trồng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân ở huyện Hàm Yên.
 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác trồng rừng, huyện Hàm Yên tiếp tục quản lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp, làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt rừng phòng hộ đầu nguồn, tăng độ che phủ rừng, cải thiện môi trường tự nhiên.

Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cây giống chất lượng cao, huyện Hàm Yên đã rà roát diện tích đất trồng rừng đủ điều kiện để hỗ trợ cây giống. Trong quá trình rà soát, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tuyên truyền cho người dân về lợi ích cũng như hiệu quả của cây giống chất lượng cao.

Nhờ đó người dân hiểu và tham gia đăng kí trồng rừng. Năm 2018, tổng diện tích đất lâm nghiệp đủ điều kiện để đưa vào trồng rừng chất lượng cao của huyện là trên 175 ha, với số lượng trên 300.000 cây giống, trong đó có trên 52 ha đăng ký trồng rừng bằng giống cây keo lai mô và trên 123 ha trồng bằng cây keo tai tượng hạt ngoại. Hiện nay cây giống đã được giao đến tay người dân.

Hiện nay, các đơn vị sản xuất thuộc các công ty Lâm nghiệp trên địa bàn huyện cùng với các xã, thị trấn trong huyện đang đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng 100% ha trong khung thời vụ tốt nhất ./.

PV

Tin cùng chuyên mục