Hội Nông dân huyện Hàm Yên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân, thời gian qua, việc tổ chức kiểm tra định kỳ thường xuyên và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra được Hội Nông dân (HND) huyện chú trọng, đây là một trong những điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên nông dân.

Năm 2024,  Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào hội đối với 18 cơ sở hội; 36 chi hội,  đồng thời tiến hành kiểm tra 72 tổ TK&VV nguồn vồn từ  NHCS XH và Ngân hàng Nông nghiệp với 288 khách hàng vay vốn là hội viên nông dân.

Kiểm tra công tác quản lý các hộ nhận bò theo hình thức vay bò trả bê. Kiểm tra hoạt động quản lý của các dự án, Quỹ hỗ trợ nông dân tại các xã thực hiện vay vốn.

Hội Nông dân huyện Hàm Yên kiểm tra đánh giá mô hình phát triển kinh tế mới nuôi đuông dừa tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp chính quyền trong việc công khai lấy ý kiến của nhân dân về các chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền trong một số hoạt động, điều hành, quản lý triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế tại địa phương, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thông qua đó, đã phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cấp Hội cũng được thể hiện ở việc công khai các chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên Nông dân biết áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; liên kết thành lập tổ hợp tác Chi, tổ hội nghề nghiệp, liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân về các sản phẩm tự nhiên đến người tiêu dùng.

Hội Nông dân huyện kiểm tra hộ nuôi bò được hỗ trợ theo Chương trình Vay bò trả Bê tại xã Yên Lâm, Hàm Yên.

Ông Nông Quang Sự, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Yên cho biết: Sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong năm 2024, Hội sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cấp Hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tiếp tục kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các Đề án; việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân, quỹ hội, hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ban ngành chức năng, đoàn thể kiểm tra, giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn huyện cũng như việc các cấp Hội thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương…/.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục