Hội Nông dân huyện Hàm Yên với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Hàm Yên đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, các phong trào và các dự án trồng trọt, chăn nuôi nhằm từng bước nâng cao vai trò của tổ chức hội và giúp hội viên nâng cao thu nhập. Một trong những phong trào đã và đang được triển khai có hiệu quả, được đông đảo hội viên tích cực tham gia hưởng ứng, đó là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần quan trọng trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Nông dân xã Thái Hòa phát triển cây vụ đông.

Xác định phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là một trong những phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt phong trào này Hội Nông dân Hàm Yên đã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai rộng rãi đến các cơ sở hội.

Trong đó tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng vùng sản xuất, tiềm năng đất đai là điều kiện quan trọng để nông dân xây dựng những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã đạt hiệu quả kinh tế thiết thực.

Đây được xem là giải pháp quan trọng để khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng miền, qua đó tăng thu nhập cho nông dân và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững…

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã cũng đã chủ động khai thác các nguồn vốn từ Trung ương và nguồn vốn của địa phương để tín chấp cho nông dân vay đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình; tổ chức hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận tín chấp và ủy thác giúp hàng nghìn lượt hộ hội viên nông dân vay để phát triển kinh tế.

Từ các nguồn vốn vay, các dự án được triển khai trong những năm vừa qua gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân đã góp phần động viên, khích lệ nông dân trong huyện đổi mới cách nghĩ, cách làm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Đến nay toàn huyện Hàm Yên đã có trên 5.500 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng trên 1.000 hộ so với năm 2015. Trong đó cấp cơ sở 4.500 hộ; cấp huyện 789 hộ; cấp tỉnh 198 hộ và cấp trung ương 50 hộ.

Có thể khẳng định phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Hàm Yên không chỉ tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn Khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó, ý thức tự lực tự cường cần cù sáng tạo của giai cấp nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương những năm qua./.

PV

Tin cùng chuyên mục