Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình MTQG năm 2024

Chiều ngày 14-5, UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tháng 5 năm 2024. Đồng chí Ma Phúc Dự, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến ngày 8/5/2024 huyện Hàm Yên đã giải ngân vốn đầu tư được gần 25 tỷ, đạt 41,2%; vốn sự nghiệp giải ngân được trên 1 tỷ 235 triệu đồng, đạt 2,1%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự chủ trì cuộc họp.

Đến nay, Một số dự án, công trình tiến độ triển khai thực hiện còn chậm. Một số dự án không có khả năng thực hiện do không có đối tượng như Dự án 3, Tiểu dự án 2. Công tác giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN còn chậm do một số cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, một số nội dung còn thiếu cơ chế, văn bản hướng dẫn gây lúng túng trong triển khai thực hiện, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai các chính sách tới đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nêu ra những khó khăn vướng mắc, hướng giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự đã ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng chí đề nghị người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần khắc phục các khó khăn, giải quyết quyết liệt, đặt ra mốc thời gian cụ thể để hoàn thành đúng hạn các đầu việc thuộc thẩm quyền giải quyết giải ngân, theo dõi các đầu điểm chương trình.

Trong 6 tháng đầu năm cần giải quyết hết các phần việc được giao, đặc biệt đẩy nhanh dự án trường lớp học, khu nhà bán trú, vệ sinh an toàn lao động, rà soát các công việc phân công báo cáo thường xuyên hai chương trình mục tiêu, trong quá trình thực hiện có những vướng mắc cần báo ngay để tháo gỡ đảm bảo hoàn thành tốt các công việc được giao.../.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục