Hùng Đức đổi thay từ 3 công trình

5 năm triển khai Nghị quyết số 15/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy diện mạo nông thôn xã Hùng Đức (Hàm Yên) đã có nhiều đổi thay, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Ông Hà Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Hùng Đức cho biết, thực hiện Nghị quyết 15 gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh để người dân nắm bắt, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Xã tổ chức cho các thôn có nhu cầu đăng ký xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt theo đúng phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.


Hệ thống kênh mương được lắp đặt bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn tại
thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức (Hàm Yên).

Quá trình thực hiện các công trình, người dân không những chung tay góp sức làm, nhiều hộ đồng bào dân tộc còn chủ động hiến đất vườn, đất ruộng mở rộng đường, xây dựng nhà văn hóa đảm bảo đạt chuẩn về diện tích. Điển hình như gia đình ông Hà Huy Thường, dân tộc Tày, thôn Uổm Tưởn, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông đã hiến hơn 200 m2 đất vườn mở rộng đường vào khu vực sản xuất hàng hóa.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân Hùng Đức đã lắp đặt được 17.553 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, xây dựng 11 nhà văn hóa gắn với khuôn viên sân thể thao, làm mới được 5.100 m đường giao thôn nội đồng và đường vào vùng sản xuất hàng hóa. 3 công trình được xây dựng phục vụ đắc lực trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê nông thôn Hùng Đức. Xã cũng hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó, các tiêu chí khó cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông, thủy lợi đã đạt chuẩn.          

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục