Huyện Hàm Yên thông qua tiến độ thực hiện Tiểu dự án 3: Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) và công tác thi đua khen thưởng đột xuất

Sáng ngày 6/9, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức họp, thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Tiểu dự án 3: Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) và công tác thi đua khen thưởng đột xuất. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đại biểu dự cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện; các Thành viên Ban Chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang gắn với triển khai xây dựng bố trí các khu tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc, là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, do đó cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. UBND huyện Hàm Yên đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp, phân công thành viên Ban Chỉ đạo của huyện phụ trách các xã, thành viên tổ công tác thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện hợp đồng 05 lao động, biệt phái và trưng tập 10 công chức cấp huyện và cấp xã để thực hiện nhiệm vụ. 

Qua công tác triển khai thực hiện, đến nay huyện đã hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 3: Giải phóng mặt bằng địa phận huyện Hàm Yên thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1); Hoàn thành việc ban hành kế hoạch, thông báo thu hồi đất và tiến hành kiểm kê, kiểm đếm xong về đất đai, vật kiến trúc và cây cối hoa mầu thu hồi đất của 19/19 khu dân cư (diện tích trên 27 ha với 333 hộ và 20 tổ chức đã được kiểm kê);

Hoàn thành việc nhận bàn giao mốc giới tuyến cao tốc; Thành lập Hội đồng bồi thường để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của 11/11 xã, thị trấn; cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê tại 10 xã và 01 thị trấn có đường cao tốc đi qua (chiều dài 48,3km với 1.600 hộ và 11 tổ chức đã được kiểm kê; Số hộ phải di chuyển nhà ở công trình vật kiến trúc: 321 hộ)… 

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, nhất là những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm của Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, hoàn thành sớm nhất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua địa bàn huyện Hàm Yên và các khu dân cư tái định cư phục vụ dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu hồi đất, để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư, tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ, một lần/tuần và báo cáo hàng tháng theo đúng quy định.

Đối với  uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có đường cao tốc đi qua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý chặt chẽ quỹ đất để ngăn ngừa các tổ chức, cá nhân có những hành vi trục lợi trong công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành việc xác minh đối với các hộ có vật kiến trúc xây dựng trên diện tích đất thu hồi; Xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất và nhân khẩu, điều tra tổng diện tích sử dụng đất nông nghiệp...

Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Kiểm tra lại việc quy hoạch và cắm lại mốc giới thu hồi các khu dân cư để điều chỉnh cho phù hợp với việc sử dụng đất, để hoàn thiện hồ sơ họp xét các khu dân cư còn lại. Tham mưu cho UBND huyện áp dụng các quyết định về đơn giá đất, tài sản trên đất theo các quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành để lập dự thảo phương án bồi thường. Tham mưu việc tạm ứng kinh phí để chi trả trong công tác thu hồi bồi thường đảm bảo theo đúng quy định, đồng thời cử cán bộ tham gia vào việc xác định ranh giới, mốc giới thu hồi, kiểm kê, kiểm đếm và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định giá đất cụ thể của 10 khu dân cư - tái định cư còn lại theo đúng quy định.

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các bước công việc đã được quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện, tổ công tác, UBND các xã, thị trấn cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu hồi đất hoàn thiện hồ sơ lập và công khai dự thảo phương án bồi thường các khu dân cư, tái định cư và dự án đường cao tốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa trao giấy khen cho các cá nhân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự trao giấy khen cho các cá nhân.

Cũng tại, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 32 cá nhân đã có thành tích đột xuất trong công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Tuyên Quang -Hà Giang (giai đoạn 1) trên địa bàn huyện Hàm Yên. Đây là phần thưởng kịp thời động viên các tập, thể cá nhân, tạo điều kiện để toàn huyện tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục