Nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp

Trong những năm qua, Trung tâm nghiên cứu và Thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện Hàm Yên đã triển khai thực hiện tốt các đề tài khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp, tạo ra nguồn giống tốt phục vụ các đơn vị trồng rừng trong và ngoài tỉnh, góp phần không ngừng tăng năng xuất rừng trồng.

 

 

Với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, thực nghiệm và áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực lâm nghiệp. Bình quân mỗi năm, Trung tâm sản xuất gần 1 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, chủ yếu là các giống cây có thời gian sinh trưởng phát triển nhanh, sinh khối lớn, như giống keo lai hom, keo lai mô và keo lai hạt phục vụ nhu cầu trồng rừng của đơn vị và nhân dân trong và ngoài huyện. Cùng với đó, các đề tài khoa học, mô hình trong lĩnh vực lâm nghiệm được Trung tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu kỹ thuật của chủ nhiệm đề tài, qua đó đã đánh giá chính xác khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng và mức độ tăng trưởng của kinh tế lâm nghiệp. Đồng thời tích cực phối hợp cùng các địa phương trong huyện tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và trồng rừng thực nghiệm với trung tâm.


Đặc biệt năm 2019, Trung tâm đã đưa vào sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng bầu tự tiêu có ưu điểm vượt trội so với sản xuất thông thường, như người trồng rừng không phải bóc bầu khi trồng cây giống, sau khi trồng từ 35 đến 40 ngày bầu sẽ tự hủy và bộ dễ của cây giống phát triển nhanh hơn.


Từ những kết quả của Trung tâm trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế lâm nghiệp và nâng cao năng suất rừng trồng ở Hàm Yên và các huyện, thành phố trong tỉnh./.

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục