Nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu mía ở Hàm Yên

Ở huyện Hàm Yên, cùng với việc phát triển cây cam, chè, cây lâm nghiệp, thì việc nâng cao chất lượng cây mía nguyên liệu, xây dựng các mô hình, dự án nâng cao chất lượng, năng suất mía, hướng tới xây dựng cánh đồng mía lớn đã và đang được các địa phương tích cực triển khai.

Nét mới trong niên vụ mía 2018 triển khai trên địa bàn huyện Hàm Yên đó là đưa các giống mía có năng suất, chất lượng cao vào trồng thử nghiệm và nhân rộng. Các giống mía có sức chống chịu sâu bệnh, chống gãy, đổ, trữ lượng đường cao vào trồng đại trà tại các địa phương có tiềm năng. Đến nay, Hàm Yên có gần 1.000 ha mía nguyên liệu, bà con tại các địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ trồng, chăm sóc mía lưu gốc.

Từ những thành công đã có trong việc xây dựng các mô hình thử nghiệm ở niên vụ trước, năm nay huyện Hàm Yên tiếp tục nhân rộng mô hình nâng cao năng suất cây mía tại các xã có tiềm năng theo phương thức thâm canh sâu.

Cùng với một số cây trồng khác, huyện Hàm Yên tích cực nâng cao chất lượng, năng suất vùng sản xuất mía tập trung; trong đó chú trọng đẩy mạnh thâm canh mía bằng biện pháp phân bón, nước tưới... nhằm phấn đấu đưa năng suất cây mía đạt trên 90 tấn/ha trong những niên vụ tiếp theo./.

Minh Vương

Tin cùng chuyên mục