Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang làm việc với huyện Hàm Yên

Sáng ngày 19/5, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc với huyện Hàm Yên. Đồng chí Trịnh Ngọc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên dự và đồng chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Trịnh Ngọc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên dự và đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện, mục tiêu, giải pháp năm 2022. Báo cáo về kết quả hoạt động của các Ngân hàng trên địa bàn.

Trong đó nguồn vốn tính đến ngày 30/4/2022 là sấp sỉ 550 tỷ, tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn huyện là trên 1 tỷ 736 triệu đồng. Trong 4 tháng đầu năm, các ngân hàng đã giải ngân trên 157 tỷ cho 4.116 khách hàng vay được tiếp cận vốn kịp thời.

Hội nghị đã thảo luận về các vấn đề đề khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn của các ngân hàng đến với người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, Hợp tác xã, trang trại....các chính sách hỗ trợ Nghị quyết 03, Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tiếp tục hỗ trợ huyện thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid 19; quy định cho vay đối với hộ thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất vùng khó khăn; huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang quan tâm, ưu tiên, bố trí tăng nguồn vốn cho phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay vốn theo Nghị quyết 11, cho vay chương trình vốn giải quyết việc làm 120; cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.....

Đồng chí mong muốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại trên địa bàn sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn vốn, lãi suất ưu đãi, thủ tục cho vay, đặc biệt đối với đối với lĩnh vực trọng tâm của huyện là nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đô thị...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, hiện nay Hàm Yên còn 6.875 hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu sửa chữa, làm nhà mới. Do vậy, huyện đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí để các hộ nghèo sửa chữa và làm mới nhà ở; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ an sinh xã hội đối với nhân dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Ngọc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chúc mừng huyện đã đạt được những thành tích trong thời gian qua, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ cho các ngân hàng trên địa bàn: Các ngân hàng phải bám sát các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của huyện; công tác thông tin phải đúng đối tượng; thường xuyên tiếp cận 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại để kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn; các ngân hàng phải đổi mới hòa nhịp cùng với Hàm Yên trên đường về đích huyện nông thôn mới; tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Đồng chí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng trên địa bàn, bảo đảm nguồn vốn đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện; triển khai gói hỗ trợ lãi suất tín dụng chính sách, chương trình phục hồi phát triển kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ Hàm Yên thực hiện hiệu quả chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh có khăn… đặc biệt là các chương trình Nghị quyết 03, Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh; chương trình xây dựng NTM của huyện và đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục