Nhân rộng mô hình trăm tấn mía ở Hàm Yên

Cây mía được xác định là một trong những cây trồng chủ lực trong cơ cấu cây trồng sản xuất tập trung của huyện Hàm Yên. Để nâng cao năng suất cây mía, huyện đã xây dựng những mô hình 100 tấn mía/1 ha. Thành công của những mô hình này đã thực sự khẳng định việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có khả năng tăng năng suất cây trồng trên 1 đơn vị diện tích, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Video không hợp lệ

Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục