Phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác xã

Trong những năm gần đây, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các mô hình hợp tác xã và các tổ hợp tác liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa (Hàm Yên) thành lập trên cơ sở liên kết theo chuỗi đang là hướng đi mới giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững.

 

Năm 2017, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh cá chiên Thái Hòa được thành lập với 12 thành viên với 63 lồng nuôi cá chiên và cá bỗng. Trung bình mỗi năm xuất bán ra thị trường gần 4 tấn cá. Thay vì chăn nuôi manh mún nhỏ lẻ như trước đây thì sự liên kết đã tạo ra một đầu mối, sản phẩm chung cho Hợp tác xã (HTX), mang lại hiệu quả cho các thành viên tham gia. Hiện sản phẩm cá chiên của Hợp tác xã đã được công nhận theo tiêu chuẩn VietGAP.

 

 

Giai đoạn 2018-2020, HTX được hỗ trợ gần 800 triệu đồng kinh phí Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cá lồng đặc sản. Hiện nay, HTX đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, các hoạt động quảng bá, tham gia hội chợ xúc tiến thương mại… Đồng thời hỗ trợ xây dựng trụ sở HTX với kinh phí gần 400 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy, tạo động lực để HTX phát huy hiệu quả hoạt động. 


Sản phẩm cá chiên của HTX được xã Thái Hòa chọn xây dựng thương hiệu “Cá chiên Thái Hòa” và trở thành sản phẩm thủy sản mũi nhọn của địa phương. Bên cạnh duy trì nuôi cá chiên, cá bỗng, HTX đang đưa giống cá trình vào nuôi thử nghiệm và cho tín hiệu khả quan sau 5 tháng triển khai. Đây được xem là hướng đi mới, có hiệu quả của HTX trong thời gian tới./.

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục