Phát huy vai trò của HTX trong đổi mới kinh tế nông nghiệp

Những năm qua, hoạt động kinh tế tập thể HTX trên địa bàn huyện Hàm Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Tuấn Tú)

Tin cùng chuyên mục