Sản xuất cam sành Hữu cơ ở Hàm Yên

Là vùng cam sành đầu tiên trong cả nước sản xuất cam theo hướng Hữu cơ sinh học, thời gian qua, mô hình này ở Hàm Yên đang tiếp tục được duy trì và mở rộng. Qua thực hiện mô hình, người nông dân rất phấn khởi vì mô hình đã góp phần tăng trưởng kinh tế gia đình. Mặt khác, người nông dân tham gia trồng cam sành Hữu cơ sinh học không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà còn hướng tới việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV/Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục