Tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân

Để góp phần cùng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, thu nhập đạt trên 55 triệu đồng/người/năm, thời gian qua, xã Phù Lưu đã xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất, chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, là cơ sở để tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV

Tin cùng chuyên mục