Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Thực hiện một số chính sách đặc thù thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 41/2015 của HĐND tỉnh, ngành nông nghiệp Tuyên Quang đã có những bước phát triển mới, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có năng suất, chất lượng. Tuy nhiên, số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này trên thực tế vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh.

 

 

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó mới có 4% số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản (trung bình của cả nước là 8%). Việc các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã và đang góp phần đổi mới hình thức sản xuất và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế ở nông thôn; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản. Sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp đã từng bước giải quyết được ba vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp đó là vốn, khoa học kỹ thuật và thị trường tiêu thụ.

 

 

Tuy nhiên, trên thực tế, số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, ngoài việc thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Sở cũng sẽ tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh trong nông nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận có thời hạn lâu dài với đất đai, phù hợp với các quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư; tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án…Qua đó phát triển hơn nữa các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa vốn là thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục