Tổ chức Tết Trồng cây xuân Kỷ Hợi năm 2019

Để tổ chức thực hiện tốt Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi và triển khai Kế hoạch trồng rừng năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực, chủ động tham gia hưởng ứng Tết trồng cây đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đạt hiệu quả cao.

Tin cùng chuyên mục