Tổng kết mô hình Mía lưu gốc tại xã Minh Khương.

Vừa qua, tại thôn Ngòi Họp, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên. Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình trồng mía lưu gốc với sự tham gia của trên 40 hộ trồng mía của các xã Tân Thành, Phù lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa.

Sau quá trình thực hiện mô hình mía lưu gốc khi áp dụng thâm canh chăm sóc sớm, bón phân cân đối, chi phí đầu tư cao hơn so với sản xuất truyền thống là 3.632.000 đồng/ha tương đương 131.129.000 đồng/sào, năng suất tăng 51,8%, sau khi từ chi phí thu nhập cao hơn 36.000.000 đồng/ha so với chăm sóc theo cách truyền thống. Đây là một trong những mô hình đạt  hiệu quả kinh tế cao, huyện Hàm Yên sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào thâm canh cây mía để tăng năng suất, sản lượng phát triển bền vững trên địa bàn huyện.

Các đại biểu thăm quan mô hình trồng Mía lưu gốc tại thôn Ngòi Họp, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên.

Thông qua mô hình nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc chăm sóc sớm, đúng quy trình kỹ thuật đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của cây mía. Từ đó đánh giá hiệu quả của chăm sóc sớm, đúng quy trình kỹ thuật để tuyên truyền áp dụng vào sản xuất, thay đổi phương thức canh tác của nông dân để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho người trồng mía tại địa phương./.

Thanh Tâm.

Tin cùng chuyên mục