Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm

Dựa trên tiềm năng, thế mạnh sẵn có, các địa phương trong tỉnh đã lựa chọn, xây dựng và tập trung phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường để lựa chọn thành sản phẩm tiêu biểu, mang tính hàng hóa. Phấn đấu đến năm 2020 mỗi huyện xây dựng từ 1 - 2 sản phẩm chủ lực, mỗi xã 1 sản phẩm chủ lực, có thương hiệu, đạt hiệu quả kinh tế.

 

 

 

Huyện Yên Sơn hiện có 15 sản phẩm được công nhận thương hiệu, nhãn hiệu. Giai đoạn 2018-2020 huyện phấn đấu xây dựng 37 sản phẩm; trong đó có 24 sản phẩm nông sản tươi sống; 7 sản phẩm nông sản chế biến và 6 sản phẩm đồ uống.

 

 

 

 

Từ việc xây dựng mỗi xã một sản phẩm nhằm phát huy tối đa tiềm năng của từng địa phương. Làm thay đổi tư duy, phương thức tổ chức sản xuất, ý thức sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân.


Tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều cơ chế sách hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất hàng hóa tạo thêm động lực cho nông dân đầu tư đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo việc làm cho lao động tại các vùng nông thôn.

 

 

 

 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có tổng số 196 sản phẩm; đã có 40 sản phẩm nông sản hàng hóa đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; 6 làng nghề sản xuất và chế biến chè đã được công nhận, qua đó đã dần hình thành mô hình mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

Thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhằm tạo ra hướng đi mới trong sản xuất các sản phẩm đặc trưng, có lợi thế của mỗi địa phương, từng bước nâng cao thu nhập, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí: Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

 

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục