UBND huyện công bố kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP và trao khen thưởng thực hiện đề án kiên cố hóa kênh mương

Ngày 10/6, UBND huyện công bố kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án kiên cố hóa kênh mương, giai đoạn 2016 – 2024.

Theo đó, năm 2023 huyện Hàm Yên có 13 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao của 11 chủ thể, nâng số sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn huyện lên 32 sản phẩm.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án kiên cố hóa kênh mương, giai đoạn 2016 – 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để thực hiện hiệu quả đề án, thời gian qua, huyện Hàm Yên đã rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp về kiên cố hóa kênh mương, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện.

Hàng năm tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn chủ động huy động các nguồn lực, tổ chức thi công lắp đặt các tuyến kênh mương theo kế hoạch và nghiệm thu, thanh quyết toán đảm bảo kịp thời, đúng quy định, công bố công khai các khoản huy động đóng góp của Nhân dân./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục