UBND huyện Hàm Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12

UBND huyện Hàm Yên vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng tháng 12 và 12 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp đến 31 tháng 12 năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. 

Trong tháng 12 năm 2021, với sự điều hành quyết liệt từ huyện đến cơ sở, chính quyền huyện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn huyện.

Qua đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2021 có 17/19 chỉ tiêu ước đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. 02 chỉ tiêu dự báo chưa đạt đó là diện tích mía và tỷ lệ đô thị hoá.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 12 ước đạ 3,4 tỷ đồng. Thực hiện đến 15/12/2021 đạt 106,5 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch giao.

Đến thời điểm hiện tại huyện Hàm Yên đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Số người trên 18 tuổi được tiêm phòng vắc xin Covid 19 đạt trên 93%, cùng đó huyện triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi theo đúng kế hoạch.

Sau khi nghe nội dung báo cáo, các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn đã trao đổi thẳng thắn, nêu ra những vướng mắc, thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao 13 ý kiến đưa ra trong cuộc họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tiếp tục tăng cường quản lý người đi, đến và về địa phương nhất là nơi đang thuộc vùng đỏ về địa phương, cần thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, khai báo y tế đúng theo quy định.

Yêu cầu các xã, thị trấn phải khẩn trương đôn đốc kịp thời những người chưa tiêm phòng Vắc xin phòng Covid 19 đi tiêm phòng trong thời gian sớm nhất, đối với những người không tiêm cần nêu rõ lý do tại sao chưa thực hiện tiêm phòng để báo cáo UBND huyện.

Trong thời gian tới Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được giao…./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục