Bình Xa xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu là xã đầu tiên của huyện Hàm Yên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, xã Bình Xa đang tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành sớm các tiêu chí nâng cao.

Thôn Đồng Chùa 1 thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao là chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cống thoát nước hợp vệ sinh, trồng cây xanh tại vườn nhà và 2 bên đường tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, qua đó tạo diện mạo mới cho khu dân cư.

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, bên cạnh việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được, Bình Xa đang chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dân đã và đang tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào. Từ việc thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn vốn vay ưu đãi, xã phát triển các mô hình điểm về kinh tế như: hợp tác xã gà thiến thực hiện liên kết chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm; chăn nuôi lợn hướng nạc; gà thịt thả vườn; nuôi trâu, bò sinh sản; hỗ trợ giống cây keo lai, phát triển vùng mía nguyên liệu, trồng chè cành…

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự chung sức, đồng lòng của người dân để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xã Bình Xa phấn đấu sẽ về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra./.

PV

Tin cùng chuyên mục