Chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo và xây dựng Nông thôn mới tại xã Minh Khương

Sáng ngày 14-5, tại xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức Chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo và hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới tại xã Minh Khương. Dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị xã hội tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy cùng MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội huyện Hàm Yên.

LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn cho huyện Hàm Yên, trong đó xã Minh Khương được hỗ trợ 400 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Minh Khương.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Minh Khương, với tổng số tiền 250 triệu đồng, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng;

LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn cho huyện Hàm Yên. Trong đó hỗ trợ cho xã Minh Khương 400 triệu đồng và 100 triệu đồng cho xã Yên Phú. Đây là nguồn do đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh ủng hộ để hỗ trợ xã xây dựng các công trình đường bê tông nông thôn.

Cán bộ cùng nhân dân di rời nhà cũ để bà con làm nhà mới.

 

Cán bộ cùng nhân dân đắp lề đường tại thôn Minh Hà, xã Minh Khương.

Chương trình đã huy động trên 150 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia lao động, vận chuyển tập kết vật liệu làm nhà ở cho hộ nghèo và trồng 1km đường hoa giao thông nông thôn tại thôn Xít Xa, xã Minh Khương; đắp 1km lề đường bê tông tại thôn Minh Hà, xã Minh Khương.

Đây là hoạt động ý nghĩa của các cấp, các ngành thiết thực chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890- 19/5/2022); học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể; tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Từ đó góp phần hoàn thành Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021- 2025, cũng như cùng huyện Hàm Yên hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công huyện Nông thôn mới vào năm 2025./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục