Công nhận 3 thôn của các xã Phù Lưu, Thái Hòa, Đức Ninh đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 10/2/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên vừa ban hành 3 Quyết định (308/QĐ-UBND, 309/QĐ-UBND, 310/QĐ-UBND) công nhận các thôn: Pác Cáp, xã Phù Lưu; thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa; thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh đạt chuẩn “Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu”

Theo đó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đã Quyết định công nhận 3 thôn trên đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm UBND các xã, Ban Phát triển các thôn có trách nhiệm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” đảm bảo bền vững theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cũng theo Quyết định, Chủ tịch UBND huyện giao Ủy ban nhân dân các xã Phù Lưu, Thái Hòa và xã Đức Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2021 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục