Công văn xin ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các xã: Thành Long, Minh Hương, Hùng Đức, Đức Ninh, Bình Xa

Công văn xin ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các xã: Thành Long, Minh Hương, Hùng Đức, Đức Ninh, Bình Xa

Tin cùng chuyên mục