Diện mạo nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Hàm Yên đã có nhiều thay đổi. Hạ tầng nông thôn từng bước hoàn thiện; điều kiện sản xuất, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

 


Trường Mầm non Nhân Mục (Hàm Yên).

Xã Nhân Mục đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Trước khi thực hiện chương trình, xã chỉ đạt 3/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 27%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 7,2 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng còn yếu kém. Trước những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền xã đã đề ra nhiều biện pháp huy động sự vào cuộc của người dân thực hiện các tiêu chí. Ông Đinh Hồng Phi, Chủ tịch UBND xã Nhân Mục cho biết, người dân trong xã đã vào cuộc đóng góp ngày công lao động và gần 9 tỷ đồng để hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, như xây dựng sân thể thao, nhà văn hóa, đường bê tông nội đồng... Hiện, Nhân Mục đã hoàn thành gần 21 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hóa 6,3 km đường nội đồng, đường liên thôn bê tông hóa hơn 5 km, 100% các thôn đã xây dựng được nhà văn hóa; thu nhập bình quân của xã đạt gần 30,22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 10,65%... 

Thực tế xây dựng nông thôn mới ở Nhân Mục là bài học cho các địa phương trên địa bàn huyện. Huyện đã tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể ở từng xã để xây dựng kế hoạch cho từng năm, từng giai đoạn. Nhờ đó, đến nay, Hàm Yên có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Bình Xa, Đức Ninh, Thái Hòa, Nhân Mục; bình quân đạt 12,41 tiêu chí/xã, tăng 8,41 tiêu chí so với năm 2011; thu nhập bình quân đạt 29 triệu đồng/người/năm. Đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện đạt 4/9 tiêu chí, gồm: Thủy lợi, điện, sản xuất, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 18,64%; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 


Một đoạn đường bê tông nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh (Hàm Yên).

Ông Đàm Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, giai đoạn 2021 - 2025 huyện phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu 3 xã là Bình Xa, Đức Ninh, Thái Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2025 có xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; giai đoạn 2025 - 2030, huyện có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, huyện xác định phương châm, tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau; xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới. Cụ thể, huyện tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững; thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, các ngành dịch vụ thương mại trên địa bàn. Huyện chú trọng các tiêu chí về giao thông, y tế, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư… Dự kiến, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Yên giai đoạn 2021 - 2025 trên 1.030 tỷ đồng.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục