Đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với huyện Hàm Yên về chương trình xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 16-5, Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hàm Yên về việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đoàn khảo sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Yên.

Đến nay, huyện Hàm Yên có 11/18 xã, thị trấn đã được Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã được Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thêm 1 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục.

Tại buổi làm việc,  Đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo kết quả khảo sát trực tiếp tại 2 xã Thái Hòa và Thái Sơn.

Tiếp đó, lãnh đạo huyện Hàm Yên đã nêu một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện.

Trong đó tập chung vào các tiêu chí thực hiện còn chậm như tỷ lệ hộ nghèo cao, tiêu chí Quy hoạch, liên kết theo chuỗi giá trị còn hạn chế, công nghiệp dịch vụ chậm phát triển, các điều kiện về trường lớp học…    

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Hàm Yên trong việc xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm đến việc tuyên truyền vận động, giải thích cho người dân đồng thuận thực hiện các tiêu chí, chủ động giữ vững các tiêu chí đã đạt.

Đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông trên địa bàn, tiếp tục chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và nâng cao tiêu chí môi trường; tiếp tục triển khai các văn bản, nghị quyết HĐND các cấp để người dân tiếp cận được nguồn vốn phát triển sản xuất; tăng cường vận động nguồn lực trong Nhân dân đóng góp xây dựng NTM… để huyện Hàm Yên về đích huyện Nông thôn mới vào năm 2025./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục