Hàm Yên bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày 26/3/2021, UBND huyện Hàm Yên tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu xét, đề nghị UBND tỉnh công nhận các xã Phù Lưu và Minh Dân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp các đồng chí trong BCĐ Nông thôn mới huyện; Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, lãnh đạo 2 xã Phù Lưu và Minh Dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND huyện về kết quả thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, các xã đều không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM của các xã đều đảm bảo theo quy định tại Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại cuộc họp, 100% các đại biểu bỏ phiếu thống nhất đề nghị xem xét, công nhận 02 xã Phù Lưu và Minh Dân đạt chuẩn NTM năm 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa giao cơ quan thường trực xây dựng nông thôn mới của huyện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cơ quan cấp trên Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Khi hai xã Phù Lưu và Minh Dân được Quyết định công nhận xã Nông thôn mới, huyện Hàm Yên sẽ có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Bình Xa, Thái Hòa, Đức Ninh, Nhân Mục, Phù Lưu và Minh Dân.

Năm 2021, huyện Hàm Yên phấn đấu xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Tân Thành và xã Thái Sơn./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục