Hàm Yên đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/9, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên đã chủ trì cuộc họp Đánh giá tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện, việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Chương trình xây dựng nông thôn nới trên địa bàn toàn huyện đảm bảo bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và theo đúng kế hoạch thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã chủ động phối hợp, đề xuất những nội dung, giải pháp để triển khai thực hiện.

Công tác quản lý, điều hành thực hiện chương trình được quan tâm. Bộ máy được kiện toàn; hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình ban hành cơ bản đầy đủ; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Đến nay trên địa bàn huyện đã có 7 xã nông thôn mới, 01 xã nông thôn mới nâng cao; dự kiến đến hết năm 2022 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai. Triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ nông dân kết nối với doanh nghiệp chế biến, để liên kết, hợp tác, chuyển giao cộng nghệ mới trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn với chế biến tiệu thụ sản phẩm.

Lập danh mục và triển khai dự án đầu tư, lộ trình thực hiện đối với từng hạng mục, từng dự án, trong đó ưu tiên đối với các công trình giao thông trọng điểm của huyện và các công trình trường học, trung tâm văn hóa - thể thao huyện, công trình điện, các công trình xử lý chất thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường để hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ đã đề ra./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục