Hàm Yên họp Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển thị trấn Tân Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV

Chiều ngày 12/9, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả xây dựng và phát triển thị trấn Tân Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV, xin ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2022-2024. Dự họp có đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu tại cuộc họp.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 31- NQ/HU ngày 4/8/2021 của BTV Huyện ủy Hàm Yên và Kế hoạch số 70 của UBND huyện về xây dựng và phát triển thị trấn Tân Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV, UBND huyện đã chỉ đạo thị trấn Tân Yên tích cực triển khai và đạt được nhiều tiêu chí theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Tại cuộc họp, các ý kiến thảo luận đã tập trung nêu ra những khó khăn trong thực hiện, và triển khai những công việc cụ thể cần làm ngay trong Quý 4 và những năm tiếp theo như: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Tân Yên (điều chỉnh 09 vị trí chức năng) để phù hợp với định hướng phát triển chung của đô thị, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tổ chức và phối hợp thực hiện các quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu đô thị, khu dịch vụ thương mại, bến xe khách, khu thương mại dịch vụ và nhà ở...

Đặc biêt nhiều ý kiến tập trung vào nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường học các cấp theo hướng đạt chuẩn; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường đô thị, chỉnh trang đường QL2 qua trung tâm đô thị; chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện; phối hợp triển khai các dự án trọng điểm như Đường Tân Yên – Thái Sơn, Trung tâm Y tế huyện, Chùa Tân An... và đề xuất các dự án trọng điểm khác như Trục đường phát triển đô thị thị trấn Tân Yên; cải tạo hệ thống thoát nước, lắp đèn chiếu sáng, nhân dân tham gia trồng cây xanh tại các trục phố chính, trồng hoa tại các đường ngõ xóm, tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các trục đường chính...

Về Dự thảo kế hoạch thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2022-2024. Cuộc họp xin ý kiến các thành viên trong ban chỉ đạo vào từng tiêu chí, thực hiện từng giai đoạn để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Với mục tiêu: Có 17/17 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Bình Xa năm 2021, Đức Ninh năm 2023, Thái Hòa năm 2024); 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Bình Xa năm 2023) theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Xây dựng và phát triển thị trấn Tân Yên đạt tiêu chí đô thị văn minh.

Đến năm 2025 tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên)

Đến hết năm 2024 hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đến năm 2025 huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện thị trấn Tân Yên xây dựng các tiêu chí đô thị loại IV. Về Dự thảo kế hoạch thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2022-2024, trên căn cứ các ý kiến thảo luận, UBND huyện sẽ tiếp thu, hoàn thiện trong thời gian sớm./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục