Hàm Yên kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 20/5, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã Bạch Xa, Minh Khương và xã Yên Phú. Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa chủ trì cuộc họp.

Thực hiên chương trình nông thôn mới, đến nay xã Bạch Xa đạt 9/19 tiêu chí. 10 tiêu chí chưa đạt là Quy hoạch, Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Nghèo đa chiều, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm.

Xã Minh Khương đã đạt 9/19 tiêu chí, 10 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hoá, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Nghèo đa chiều, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm.

Xã Yên Phú đã hoàn thành 10/19 tiêu chí. 9 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, Giao thông, Cơ sở vật chất, Nhà ở dân cư, Nghèo đa chiều, Lao động, Giáo dục, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại cuộc họp lãnh đạo các xã đã báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng Nông thôn mới, cụ thể, chi tiết từng tiêu chí chưa đạt được.

Các phòng ban liên quan đưa ra những khó khăn chưa hoàn thiện, đồng thời cùng với 3 xã đặt ra từng mốc thời gian cho từng phần việc, tiêu chí cụ thể để 3 xã hoàn thành đúng kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa biểu dương các xã đã hoàn thành một số tiêu chí sớm và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh một số công việc còn chậm như tiêu chí giao thông, xoá nhà tạm chưa theo tiến độ đề ra, công tác xã hội hoá trong thực hiện một số tiêu chí còn chưa đạt yêu cầu...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị 3 xã Bạch Xa, Minh Khương, Yên Phú tiếp thu ý kiến của các phòng ban, cơ quan đơn vị, tiếp tục rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, xây dựng kế hoạch từng tháng, từng tuần để triển khai thực hiện theo đúng lộ trình./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục