Hàm Yên kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của các xã

Chiều ngày 18/11, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã Tân Thành, Thái Sơn và xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Bình Xa. Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, tính đến ngày 15/11/2021, xã Bình Xa đã đạt 16/18 tiêu chí. 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về Trường học và tiêu chí Cảnh quan – Môi trường.

Đối với xã Thái Sơn đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, trong đó có 2 tiêu chí chưa đạt theo tiêu chuẩn là: tiêu chí Trường học và tiêu chí Môi trường. Riêng tiêu chí về môi trường, xã dự kiến sẽ đạt trong tháng 11/2021.

Tiến độ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM chậm nhất là xã Tân Thành, đến ngày 15/11/2021, địa phương này mới đạt 15/19 tiêu chí. 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí về Giao thông, tiêu chí Trường học, tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, và tiêu chí về Môi trường.

Tại cuộc họp, đại diện các xã Tân Thành, Thái Sơn và xã Bình Xa đã đề nghị UBND huyện, các phòng chức năng của huyện tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí.

Các xã sẽ phấn đấu hoàn thành 100% các tiêu chí theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, các xã đề nghị các phòng chuyên môn hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Các phòng, cơ quan, đơn vị đã chỉ ra những hạn chế trong các tiêu chí của các xã đến nay chưa hoàn thành. Trong các tiêu chí chưa đạt của các xã thì có tiêu chí về Trường học được các đại biểu tập trung thảo luận. Trong đó các đại biểu đánh giá việc triển khai thi công xây dựng các trường, lớp học muộn, do đó dẫn đến chậm tiến độ hoàn thành.

Như đối với xã Tân Thành, công trình xây dựng nhà 2 tầng của trường THCS Tân Loan và xây dựng các phòng học của trường TH&THCS Việt Thành hiện nay mới đang thi công xây móng.

Còn đối với xã Thái Sơn thì nhiều công trình xây dựng trường học vẫn đang trong thời gian thi công xây dựng.

Với xã Bình Xa thì công trình xây dựng trường Tiểu học và công trình xây dựng trường THCS của xã hiện nay mới đang thi công đào móng và xây móng công trình.

Ngoài tập trung thảo luận về tiêu chí Trường học, thì tiêu chí về Môi trường của cả 3 xã cũng được các đại biểu thảo luận, tìm ra hướng giải quyết thực hiện. Còn riêng đối với xã Tân Thành, ngoài 2 tiêu chí trên thì còn 2 tiêu chí chưa đạt nữa là tiêu chí về Giao thông và tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa đề nghị các phòng, đơn vị của huyện, theo tiêu chí được phân công phụ trách, đẩy nhanh tiến hộ, phối hợp với các xã sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Quản lý xây dựng các công trình của huyện cần sát sao hơn nữa trong việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình của các nhà thầu. Đảm bảo chất lượng, tiến độ, để các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục